Zgłoszenie naruszenia

Każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie. Prosimy o możliwie szczegółowe opisanie stosunku prawnego do zgłaszanych materiałów. Im zgłoszenie jest dokładniejsze, tym szybciej możemy je zweryfikować.

Informacje których wymagamy do rozpatrzenia zgłoszenia

  • Podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej - elektroniczny lub fizyczny, załączony do formularza
  • Nazwanie i określenie materiałów, którego prawa autorskie zostały naruszone
  • Informacje kontaktowe - adres, numer telefonu, adres e-mail
  • URL do pliku lub plików

Maksymalny rozmiar załączników - 16 MB